Linkd Privacy statement

 

Zo weet u precies wat uw rechten en onze plichten zijn.

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Wij hechten veel waarde aan privacy en dus ook aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. We leggen hieronder uit hoe we dit doen.

 

1. We hebben onze afspraken vastgelegd in dit privacy statement.

Wij (Linkd B.V. hierna “Linkd”) is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Linkd bestaat uit de labels Linkd en Aansluitingregelen.nl. Linkd is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39033047 en is gevestigd op Leeuwenveldseweg 18, 1382 LX Weesp.

Hieronder leggen we u graag uit wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze uitgangspunten gelden voor iedereen die contact met ons heeft, of u nu klant bent of bent geweest. Ook geldt dit statement als u klant wilt worden of als u onze websites bezoekt. Bij een bezoek aan onze websites geldt ook ons cookiestatement.

Wij kunnen het Privacy Statement wijzigen, als ontwikkelingen daartoe aan leiding geven. De laatste versie vindt u altijd op deze website. Bij materiele wijzigingen van het Privacy Statement informeren wij u hierover rechtstreeks.

Linkd werkt samen met diverse partijen (energie, water, telefonie en internet) om u producten en diensten aan te kunnen beiden. Deze partijen hanteren hun eigen privacy statements waarop Linkd geen invloed heeft.

 

2. Wat DOEN WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS?

We vertellen u er graag meer over. Zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten.

2.1. WANNEER leggen WIJ UW PERSOONSGEGEVENS vast?

Van u, als woningmarktprofessional die onze diensten wil aanbieden aan haar klanten, leggen wij persoonsgegevens vast wanneer u zich registreert als woningmarktprofessional, via onze site. Wij gebruiken deze gegevens om invulling te geven aan de overeenkomst tussen Linkd en de betreffende woningmarkt professional.

Wij bieden woningmarktprofessionals ook een inspectie-app. Hiermee kan een woningmarktprofessional inspectieformulieren aanmaken en de diensten van Linkd aan hun klanten aanbieden. Bij het aanbieden van diensten die door Linkd worden aangeboden, worden de klanten van de woningmarktprofessionals door de woningmarktprofessionals zelf geïnformeerd over het privacy statement dat voor hen geldt; Linkd verzamelt dan immers ook de, per product en/of dienst verschillende benodigde, persoonsgegevens van deze klant voor het verwerken van de aanvraag daar. Voor de klanten geldt het privacy statement van aansluitingregelen.nl

2.2 WELKE PERSOONSGEGEVENS leggen wij vast?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Van woningmarktprofessionals verzamelen wij zakelijke contactgegevens, adresgegevens, ibannummer, gebruiksgegevens van de app, contact- en meterstanden van energie en water.
 • Bij het gebruik van onze inspectie- app verwerken wij naam en e-mailadres.
 • Daarnaast verwerken we de volgende contractgegevens van klanten die door woningmarktprofessionals worden aangebracht of voor wie een energieadvies wordt aangevraagd. Maar ook informatie over begin- en einddatum van uw contract en bij energie en water de meterstanden en de betaalwijze.
 • Klantcontact tussen de woningmarktprofessional en Linkd: gegevens naar aanleiding van het contact, zoals terugbelverzoek, wijziging contactgegevens of een klacht.
 • Uw gebruikersnaam bij aanmelding voor de persoonlijke omgeving van Linkd.
 • Bij een bezoek aan onze website www.linkd.nl verwerken wij uw surf- en klik-gegevens. De verwerking van gegevens hangt af van uw instellingen. Meer informatie over ons cookie statement vindt u op https://linkd.nl/cookiebeleid.html.

2.3 HierVOOR kunnen we uw PERSOONSGEGEVENS gebruiken?

Hieronder geven we aan waar we uw persoonsgegevens voor gebruiken:

 • Uw aanvraag voor een product of dienst te beoordelen en te accepteren.
 • Het verwerken van de meterstanden bij een aanvraag voor stroom en/of gas.
 • Uw vraag te beantwoorden, via de telefoon en/of e-mail.
 • U te informeren via onze nieuwsbrief en/of e-mail.
 • Een klacht, geschil of vordering te behandelen.
 • Cookies en daarmee vergelijkbare technieken aan te bieden. Hierdoor wordt onze website relevanter voor u. Ons Cookie beleid vindt u hier.
 • Ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT-omgeving.
 • Fraude, waaronder frauduleuze aanmeldingen, te voorkomen of op te sporen en audits/onderzoeken te doen.
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving. Op grond van verschillende wetten en regels zijn we verplicht persoonsgegevens te verwerken. Zoals voor de Belastingdienst (btw, energiebelasting). Maar soms ook voor derden, zoals de politie als het gaat om een strafrechtelijk onderzoek, of aan een toezichthouder.
 • Accountantscontroles te kunnen uitvoeren.
 • Persoonsgegevens te kunnen verwerken en delen met een externe partij bij (de voorbereiding op een) fusie, overname of wijziging in de zeggenschap van het bedrijf.

En tot slot, goed om te weten: Wij verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan bedrijven buiten Linkd die uw gegevens voor eigen commerciële en marketing doeleinden gebruiken.

2.4 Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als er een zogenaamde wettelijke grondslag voor is. Dit zijn de wettelijke grondslagen:

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst: alle handelingen welke wij moeten uitvoeren om de aanvraag te starten.
 • Op basis van de wet: Op grond van verschillende wetten en regels zijn we verplicht persoonsgegevens te verwerken. Zoals voor de Belastingdienst (btw, energiebelasting). Maar soms ook voor derden, zoals de politie, als het gaat om een strafrechtelijk onderzoek, of de toezichthouder. Maar ook de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
 • Als er sprake is van gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat we voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang hebben. Bij het vaststellen van dit gerechtvaardigd belang worden ook altijd uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens afgewogen tegen de belangen van Linkd. Het gerechtvaardigd belang van Linkd is gelegen in:
 • Het waarborgen van de functionaliteit en veiligheid van onze netwerken
 • Fraude monitoring, preventie en detectie ten behoeve van risicomanagement en om de continuïteit en reputatie van het bedrijf te waarborgen.
 • Marketingactiviteiten zodat wij u onze producten en/of diensten kunnen aanbieden. Wij maken hierbij geen gebruik van automatische besluitvorming, waaronder profilering.
 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken ter verbetering van onze producten en diensten en onze service aan u.
 • Eventuele overdracht te regelen, zoals fusie of een overname van het bedrijf(sonderdeel).

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben. Wilt u hiervan gebruikmaken, stuur een mail naar info@linkd.nl en geef aan waarom u bezwaar maakt en welk gerechtvaardigd belang het betreft.

Wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het kan zijn dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken.

2.5 We werken samen met derde partijen voor een goede dienstverlening.

We lichten toe met wie wij uw gegevens delen en waarom:

 • Met politie, gemeente, toezichthouders (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de ACM) en de Belastingdienst. Wij verstrekken alleen gegevens als we dit volgens de wet verplicht zijn.
 • Met adviseurs waaronder advocaten, accountants, auditors.
 • Met callcenterbedrijven: Om u te helpen bij al uw vragen en verzoeken. Ook kunnen wij deze bedrijven inschakelen voor marketing en sales activiteiten.
 • Met marketing en sales bureaus: Om ons te helpen bij het opzetten en uitvoeren van effectieve marketing en sales campagnes.
 • En ook aan IT-dienstverleners: Voor aanvullende of ondersteunende diensten om onze producten en diensten te leveren.

Voor zover deze derde partijen voor hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, hebben wij duidelijke technische en organisatorische afspraken gemaakt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

We werken met derde partijen binnen en buiten. Als het buiten Europa is, dan maken we afspraken volgens de regels die gelden bij internationale doorgifte van persoonsgegevens. We gebruiken de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Of het betreffende land waar de persoonsgegevens worden verwerkt biedt een passend beschermingsniveau vergelijkbaar met Europa. De Europese Commissie heeft hiervoor dan een adequaatheidsbesluit vastgesteld: Het Adequaatheidsbesluit van Europese Commissie. Wilt u meer weten over de passende waarborgen die Linkd afspreekt bij een internationale overdracht van persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar: info@linkd.nl en vraag naar ‘internationale doorgifte van persoonsgegevens’.

2.6 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

 • Zeven jaar na einde van de overeenkomst: dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen;
 • Overige persoonsgegevens bewaren wij 6 maanden.
 • Uw e-mailadres ten behoeve van onze nieuwsbrief bewaren wij net zo lang tot dat u hebt aangegeven onze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

 

3 deze rechten hebt u

3.1 Recht op inzage in uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij ze gebruiken. Wilt u een overzicht ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@linkd.nl o.v.v. recht op inzage.

Vraag om inzage in uw persoonsgegevens en geef uw naam, adres en telefoonnummer aan ons door. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Omdat het om uw persoonsgegevens gaat, kunnen wij aanvullende vragen stellen om uw identiteit vast te stellen. We kunnen u vragen om een veilige kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs.

Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft.

3.2 Recht op wijzigen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen als deze onjuist of onvolledig zijn. Wilt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, stuur dan een e-mail naar info@linkd.nl o.v.v. recht op wijziging persoonsgegevens, geef aan welke persoonsgegevens we moeten wijzigen en waarom.

Omdat het om uw persoonsgegevens gaat, kunnen wij u nadere vragen stellen om uw identiteit vast te stellen. Wij kunnen u vragen om een veilige kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons. Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft.

3.3 Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens

U hebt ook het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan als:

 • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
 • u de toestemming voor verwerking hebt ingetrokken en geen andere rechtsgrond is voor de verwerking
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking voor direct marketing
 • u geen gerechtvaardigd belang meer is voor de verwerking
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt blijken

Wilt u persoonsgegevens laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@linkd.nl o.v.v. recht op verwijdering. Geef aan welke persoonsgegevens we moeten verwijderen en waarom.

Omdat het om uw persoonsgegevens gaat, kunnen we u aanvullende vragen stellen om uw identiteit vast te stellen. We kunnen u vragen om een veilige kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons. Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft.

Het kan zijn dat we niet of niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen. Soms zijn we namelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.

3.4 Recht op data portabiliteit, download uw persoonsgegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens te downloaden. Dit kan makkelijk zijn als u ze wilt hergebruiken of om ze door te geven aan een ander bedrijf. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@linkd.nl o.v.v. recht op data portabiliteit. Wij vragen uw naam, adres en telefoonnummer.

Omdat het om uw persoonsgegevens gaat, kunnen wij u nadere vragen stellen om uw identiteit vast te stellen. Wij kunnen u vragen om een veilige kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons. Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft.

Als een bedrijf dit recht voor u aanvraagt, hebben wij een machtiging van u nodig. We willen zeker weten dat dit bedrijf het in opdracht van u aanvraagt.

3.5 Recht op beperking

Wilt u een beperking van een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens? Dat kan in de volgende situaties:

 • Gedurende de periode dat wij de juistheid van uw persoonsgegevens op uw verzoek controleren
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u vraagt beperking van deze verwerking en niet de verwijdering ervan
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • Gedurende de periode dat u een antwoord afwacht op de vraag of wij voor een bepaalde verwerking een gerechtvaardigd belang hebben

Wilt u het recht op beperking opvragen, stuur dan een e-mail naar info@linkd.nl o.v.v. recht op beperking. Geef aan welke verwerking van uw persoonsgegevens moeten worden beperkt en waarom.

Omdat het om uw persoonsgegevens gaat, kunnen wij u nadere vragen stellen om uw identiteit vast te stellen. In sommige gevallen kunnen we u vragen om een veilige kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons. Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft.

3.6 Recht van Bezwaar

Van het recht van Bezwaar tegen direct marketing, kunt u geen gebruik maken omdat Linkd niet aan direct marketing of profilering doet.

Hebt u vragen hierover, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@linkd.nl o.v.v. recht van bezwaar.  

 

4 BEVEILIGING VAN GEGEVENS

4.1 Ga zelf ook altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

We begrijpen dat u, net als iedereen, inmiddels veel wachtwoorden nodig hebt. We adviseren u ze altijd goed en veilig te bewaren. Want helaas zijn er oplichters die uw gegevens proberen te stelen via phishing'.

Weet u niet zeker of een mail van ons is? Wij hebben maar één e-mailadres, namelijk @linkd.nl En twijfelt u, neem dan vooral contact met ons op via info@linkd.nl

We raden u aan uw laptop, pc, telefoon (apparaten met persoonlijke gegevens) regelmatig te updaten. Gebruik ook een anti-virus voorziening. Daarmee voorkomt u kwaadaardige software. Verder raden we af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’. Hiermee gooit u als het ware de beveiliging weer weg. Voor advies en tips verwijzen we u graag naar www.veiliginternetten.nl.

 

4.2 Persoonsgegevens en Linkd  

We nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. U wilt veilig contact met ons opnemen en de website bezoeken. We willen voorkomen dat uw gegevens op straat komen te liggen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt. Bij onze beveiliging houden we rekening met de verwerkingsrisico’s van uw gegevens; vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van uw gegevens, zoals:

 1. We zorgen ervoor dat uw account is beveiligd en dat niemand van buiten of van binnen kan inloggen en bij uw gegevens kan komen. Zo wordt onder andere uw wachtwoord versleuteld bij ons opgeslagen.
 2. We voeren op onze website en app regelmatig geautomatiseerde veiligheidsscans uit.
 3. Communicatie via de website of e-mail vindt versleuteld, gecontroleerd en veilig plaats.
 4. We houden continu in de gaten of er (stiekem) inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak.
 5. We gebruiken de laatste technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid te garanderen.
 6. We zorgen ervoor dat we up-to- date zijn met onze software en technologie.
 7. We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. Wanneer we uw gegevens van het ene naar het andere systeem sturen, gebeurt dit veilig en gecontroleerd.
 8. We beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
 9. Alleen medewerkers die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien voor specifieke doeleinden.
 10. We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van uw gegevens door onze medewerkers, zodat wij kunnen bijhouden wat er gebeurt. Mochten loggegevens tot personen herleidbaar zijn, dan is er sprake van verwerking van uw persoonsgegevens. We verwijderen of anonimiseren logs dan ook zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gelogd.

 

 5 hebt u een vraag of een klacht over uw privacy?

U kunt altijd contact opnemen via info@linkd.nl als u vragen of klachten hebt over dit Privacy Statement. We doen er alles aan zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. In dat geval is het mogelijk uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. U doet dit via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-on

 

CONTACT

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u meer informatie? Wij komen graag met u in contact en lichten onze dienstverlening graag toe. Wilt u zich direct aanmelden en uw klanten ontzorgen klik hier.

Linkd B.V.
Leeuwenveldseweg 18
1382 LX Weesp
Tel. 085 01 30 076
info@linkd.nl

 versie 1.1 – Oktober 2022

Voordelen

 • Alle aansluitingen (water, energie, tv, internet en bellen) direct en vooral gemakkelijk geregeld
 • Meertalige service voor expats
 • Groene energie uit Nederland
 • Gerenommeerde leveranciers (o.a. Vattenfall, KPN, Vitens, Ziggo)
 • Kosteloos gebruik van de Linkd Inspectie App, een persoonlijke URL, API of html koppeling

Contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u meer informatie? Wij komen graag met u in contact en lichten onze dienstverlening graag toe.

Wilt u zich direct aanmelden en uw klanten ontzorgen klik hier.

Linkd B.V.
Leeuwenveldseweg 18
1382 LX Weesp

Tel. 085 01 30 076
info@linkd.nl

LAAT EEN BERICHT ACHTER